Δεξαμενές Υγρού Φορτίου


Ο στόλος μας

Η Τρανσνέτ Α.Ε. έχει στην ιδιοκτησία της και διακινεί ένα μοντέρνο στόλο δεξαμενών μεταφοράς χύδιν υγρού φορτίου, κατάλληλο για τη μεταφορά χημικών, λιπαντικών, πρόσθετων λιπαντικών, πρόσθετων καυσίμων και βρώσιμων προϊόντων. Οι δεξαμενές μας υπόκεινται σε όλα τα τεστ τα οποία ορίζει η διεθνής νομοθεσία (drop tests, pressure tests κτλ.) και είναι υψηλών προδιαγραφών. Είναι εγγεγραμμένα στο Bureau International des Containers και έχουν το πρόσχημα TRNU. Επιπλέον, η Τρανσνέτ Α.Ε. έχει ένα δίκτυο αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο, εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση και πλήθος συνδυασμών για τη μεταφορά χύδιν υγρού φορτίου. Μέσω του δικού μας στόλου αλλά και των στόλων των συνεργατών μας, παρέχουμε ένα μεγάλο στόλο δεξαμενών με ποικιλία χωρητικοτήτων (θερμαινόμενες μέσω ατμού, πολλαπλών διαμερισμάτων, ADR/RID/IMO regulated) όπως επίσης και τον εξοπλισμό ο οποίος χρειάζεται στη διαδικασία εκφόρτωσης (αντλίες, συμπιεστές, μάνικες κτλ.). Το καταρτισμένο προσωπικό μας ανιχνεύει τις μεταφορικές ανάγκες των πελατών μας έτσι ώστε να προσφέρουμε τις καλύτερες, γρηγορότερες, λιγότερο δαπανηρές και πιο αξιόπιστες μεταφορές.


Πλεονεκτήματα Δεξαμενών

Οι δεξαμενές τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει σημαντική μερίδα στη μεταφορά χύδιν υγρού φορτίου έναντι των βαρελιών λόγω του ότι προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ασφάλεια, το κόστος και την ευκολία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης.
Παρακάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα:

  • Οι δεξαμενές λόγω του ότι δεν πετιούνται/ανακυκλώνονται μετά την εκφόρτωση του προϊόντος, συμβάλουν στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
  • Οι δεξαμενές μπορούν να μεταφέρουν 40% περισσότερο προϊόν από ένα πλήρες εμπορευματοκιβώτιο με βαρέλια
  • Είναι πολύ πιο ασφαλείς από τα βαρέλια διότι κατασκευάζονται υπό τα υψηλότερα στάνταρτς ασφαλείας
  • Οι δεξαμενές περνούν από έλεγχο ποιότητας κάθε 2,5 χρόνια έτσι ώστε να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση και έτοιμες προς φόρτωση
  • Το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένες από ατσάλι, τις κάνει ικανές να έχουν μεγάλη ανοχή στη διάβρωση και στις κακουχίες που υπόκεινται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους


Αναζητείτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη;Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις υπηρεσίες μας!