Εκτελωνιστικές Εργασίες


Έχοντας ως σκοπό να παρέχει στους πελάτες της όλο το εύρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μεταφορά, η Τρανσνέτ Α.Ε. συστεγάζεται με την εκτελωνιστική εταιρία Γ. Αποστολάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. (ιδίων συμφερόντων με την Τρανσνέτ Α.Ε.), η οποία συνεργάζεται αδιαλείπτως στην Ελλάδα επί 4 δεκαετίες με τις μεγαλύτερες πετροχημικές εταιρίες παγκοσμίως και έτσι εξυπηρετεί τις εισαγωγές-εξαγωγές των πελατών της Τρανσνέτ Α.Ε. και παρέχει παράλληλα και υπεύθυνα συμβουλές σε θέματα τελωνειακών αποθηκών, φόρων και δασμών, προυποθέσεων εισαγωγών-εξαγωγών κτλ.Αναζητείτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη;Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις υπηρεσίες μας!